Els zigentomes: peixets de plata i afins

Característiques de grup

Els antigament considerats tisanurs, els peixets de plata, també anomenats peixets de paper, es diferencien dels peixets de coure pel seu cos aplanat i pels dibuixos de les esquames (quan n’hi ha), que són molt més senzills. D’altra banda, els peixets de plata no salten, bé que es mouen amb una gran agilitat. Viuen gairebé a tot arreu i normalment són lucífugs i molt actius al capvespre. Els seus hàbitats són molt diversos i es troben àmpliament distribuïts. Coneixem especialment els que viuen en indrets relacionats amb l’home, dins de les cases, si bé moltes altres...