El Mestre d’Estamariu o el possible Arnau Pintor

Retaule de Sant Vicenç d’Estamariu (Alt Urgell), amb sis escenes del martiri del sant envoltant la figura del titular. Dona nom al Mestre d’Estamariu, que es va formar en el context italianitzant dels Bassa però va ser deutor, encara, del gòtic lineal.

©MNAC – J.Calveras, M.Mérida i J.Sagristà

Josep Gudiol i Ricart i Chandler R. Post definiren netament la personalitat artística del Mestre d’Estamariu a partir de tres obres ben representatives de la seva manera de pintar: el retaule de Santa Llúcia d’Arcavell, el de la Mare de Déu de Vilamur i el de Sant Vicenç d’Estamariu. Aquest...