El coixí del sepulcre del comte Ramon Berenguer II a la catedral de Girona

El comte de Barcelona Ramon Berenguer II, dit Cap d’Estopes, va ser enterrat a la galilea de la catedral de Girona al desembre del 1082, pocs dies després del seu assassinat.

Coixí de vellut del sepulcre de Ramon Berenguer II a la seu de Girona. Es tracta d’un teixit de procedència probablement valenciana, del moment en què es traslladà la tomba de la galilea a l’interior de la catedral (1385). El forat del teixit es correspon al lloc on reposava el cap del difunt.

BG/Museu de la Catedral de Girona – J.M.Oliveras

El 1385 Pere el Cerimoniós va decidir canviar de...