Els brodats

Rei de Judà representat en l’arbre de Jessè, detall del brodat de l’escapulari de la casulla del tern de Sant Vicenç. Fou brodat amb la tècnica de l’opus anglicanum entre el 1340 i el 1360.

Museu Tèxtil i d’Indumentària, Barcelona – ©R.Manent

El brodat que es dugué a terme a Catalunya durant el gòtic és, com a l’època del romànic, el de pintura a l’agulla. És a dir, que seguia les mateixes variacions estilístiques i influències artístiques que la pintura, amb una iconografia comuna. L’única diferència era que, en el cas del brodat, no es podia assolir el perfeccionisme de la...