El procés de lectura

En quin moment comença la lectura d’un text?

Sembla una pregunta absurda, però un bon lector comença a llegir abans de començar a llegir. La resposta també sembla estranya. Volem dir que hi ha tot un treball de comprensió que és anterior al fet de començar a llegir el text com sempre fem. Abans de començar a llegir hem d’explorar el text.

  • Conèixer bé el suport de lectura: És un llibre, un fullet, uns apunts, la portada d’un CD?
  • Conèixer l’emissor del text: Qui ha escrit aquest text? Un autor literari? Quin? Una empresa de publicitat? Un company de classe? Un ajuntament?
  • Conèixer el...