Les habilitats d’un bon lector

Què sap fer un bon lector?

Llegir és una activitat complexa, demana moltes habilitats, des de reconèixer tots els signes gràfics (les lletres, els signes de puntuació, etc.) fins a diferenciar les idees principals de les secundàries.

Un bon lector és aquella persona que té un bon domini de totes i cada una d’aquestes habilitats i sap posar-les al servei de la comprensió total del text.

Aquí tens la llista d’aquestes habilitats:

  • Coneixement del codi.
  • Domini mecànic.
  • Identificació de l’estructura del text.
  • Coneixement del vocabulari.
  • Diferenciació entre idees principals i...