Objectius de lectura

lector.jpg

Per què o per a què llegim?

Hi ha dos grans objectius de lectura: llegir per plaer o llegir per informar-nos. I probablement quan algú llegeixi això pensarà que també llegim per obligació.

Podríem discutir molt sobre si és convenient o no que ens obliguin a llegir al llarg de la nostra vida acadèmica, però és cert que en tot procés de primària, secundària, universitari o professional, la lectura és imprescindible

  • Com a base i complement de la formació acadèmica.
  • Com a coneixement de realitats escrites abans de la nostra època.
  • Com una de les formes de transmissió cultural més...