Casa forta de Sant Romà (la Vall d’en Bas)

Fins l’any 1356 no trobem esmentada en cap document la casa forta de la família Sant Romà (domus sive stadium de Sancto Romano), que era a Joanetes. De fet, però, aquesta força ja devia existir des de molt abans, no tan sols perquè trobem aquests cavallers documentats d’ençà de la segona meitat del segle XII, sinó perquè fou precisament en aquesta data del 1356 quan deixà de tenir la funció de casa forta. En un document de l’any 1175, s’esmenten per primer cop, segons J. Pagès (Joan Pagès: Els senyorius alodials en el vescomtat de Bas a la baixa edat mitjana, Girona 1987, pàgs. 37-39), uns...