Casa forta dels Balbs (la Vall d’en Bas)

La família dels Balbs tingué la seva casa forta prop de l’església de Sant Joan dels Balbs. Tot i que als Balbs ja hi havien de posseir un habitatge més o menys gran, de fet les primeres notícies que hom té d’aquesta construcció són de vers l’any 1300 i fan pensar que fou construïda al segle XIII. En canvi, les dades documentades que fan referència a aquesta família de la baixa noblesa besaluenca ja comencen en una època força anterior. Segons F. Caula (Francesc Caula: Los Balbs, Recull d’articles i treballs, vol. III, Sant Joan les Fonts 1984 [1956], pàgs. 171-177. Vegeu també Joan Pagès: Els...