Castell d’Ardesa (Rubió)

Malauradament, hom conserva poques notícies documentals sobre aquest castell. Segons P. Català, és aquest castell i no el d’Artesa de Segre, el que surt esmentat en un document datat l’any 989, en el qual el comte Borrell II vengué a Sania un alou situat en el comtat de Manresa, que afrontava al nord amb la fortalesa d’Ardesa.

No trobem cap referència més sobre el castell fins al final del segle XII, època en què el senyorejava Bertran de Rubió.