Castell de la Maçana (Rubió)

El lloc de la Maçana és esmentat ja l’any 990 en unes afrontacions d’un alou situat a la vall de Cantallops. Aquest indret centrà un terme autònom que s’originà al castell de la Maçana, del qual no hi ha vestigis. Molt probablement sigui una referència a aquest castell el castrum de Mazana que el levita Guillem d’Oló deixà a un dels seus fills l’any 1032. La Maçana tenia seixanta-set focs el 1365.