Sant Tiberi o Sant Macari del Pla (Rubió)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Rubió. Sempre fou una petita capella rural d’un sector del terme i no sembla que mai hagués arribat a tenir la consideració de sufragània.

El castell de Rubió es documenta a partir de l’any 1069, que Ramon Guadall de Calders i la seva muller Arsenda donaren a la canònica de la Santa Creu de Barcelona uns béns situats a Sant Pere de Vim, els quals afrontaven amb el castell de Rubió.

L’església es documenta l’any 1198, data en què Pere Bertran de Rubió i la seva muller Arsen dotaren l’església de Sant Pere d’Ardesa, en la qual se citen els homes que habitaven a la plana anomenada de Sant Tiberi. En la visita pastoral que l’any 1685 realitzà el bisbe Pasqual de Vic, feu constar que la parròquia de Santa Maria de Rubió tenia en el seu terme parroquial la capella de Sant Tiberi del Plà o de Sant Macari.

Actualment la capella segueix en condicions de celebrar-s'hi culte i es troba en bon estat de conservació.