Sant Martí de Maçana (Rubió)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Maçana. Inicialment tingué funcions parroquials, que conserva en l’actualitat.

Les primeres notícies del lloc de Maçana es remunten a l’any 990, quan arran d’un judici presidit pel comte Ramon Borrell, Aeci hagué de cedir el seu germà Guitard, fill d’Ermemir, un alou situat a l’apèndix de Grevalosa, a la vall de Cantallops. Aquest alou afrontava amb el lloc de Maçana.

Les poques notícies que es tenen d’aquesta església corresponen a la seva aparició en les llistes de parròquies del bisbat de Vic, en la més antiga de les...