Sant Martí de Viver (Rubió)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Rubió. Inicialment tingué funcions parroquials, les quals perdé molt aviat.

Les primeres notícies d’aquesta església es troben en una llista de parròquies del bisbat de Vic, datable entre els anys 1025 i 1050, en la qual entre les parròquies de Sant Pere de Vim i de Sant Salvador de Miralles figura la de Viver. Així mateix figura en una altra llista parroquial de mitjan segle XII. Aquesta parròquia ha de correspondre a una església dedicada a sant Martí situada al castell de Rubió, si bé actualment se’n desconeix l...