Castell de Grevalosa (Castellfollit del Boix)

Al sector occidental de l’actual terme hi havia el castell de Grevalosa, que apareix documentat el 990. Els primers senyors apareixen el 1063, quan Bernat Otger de Castellet vengué al comte Ramon Berenguer I el castell de Grevalosa, i el 1066 quan Gaufred feu el mateix i a més vengué la quadra de Formigosa. No sabem si es tracta de dos germans o bé del senyor i el castlà. Únicament podem identificar Bernat Otger de Castellet com del Castellet de l’Alt Penedès i no del Bages. El segle XIII hi havia a Manresa una família cognomenada Grevalosa, però mai no apareix com a senyora d’aquest castell...