Sant Jaume del Clot del Grau (Castellfollit del Boix)

Situada dins l’antic terme del castell de Castellfollit del Boix. No degué passar de capella rural. L’església apareix citada el 1159 i el 1201 com a Sant Jaume del Grau. L’edifici actual no sembla que respongui a una edificació romànica.