Castell de Maians (Castellfollit del Boix)

Aquest castell és possible que sigui el que el 924 és anomenat ipsa Guardiola de Salane, situada a ponent de Marganell, ja que el castell de Maians fou aprisionat per un vicari comtal anomenat Sal·la. Fou aquest Sal·la, fundador de Sant Benet de Bages, qui el 967 donà al monestir el castell de Maians que ell havia aprisionat. El castell ja no tingué cap alteració en el seu domini, només cal esmentar la compra de la jurisdicció que el 1343 féu el monestir al rei Pere III.