Castell de Pui (Cabó)

Aquest castell també es troba esmentat amb els noms de Pui, Pug i Castellpuig. Apareix esmentat l’any 1100 com un lloc situat a llevant de Favà. També és documentada l’existència de la capella de Sant Salvador del Puig, que potser era la capella del castell.

La potestat d’aquest castell era dels Caboet. Guillem Guitard de Caboet i Ramon II, en llurs testaments dels anys 1110 i 1156 respectivament, donaren la potestat dels castells que es trobaven a les valls de Cabó i de Sant Joan a l’església d’Urgell. Entre aquests castells és documentat el castell de Castellpuig. Devia ser situat entre el...