Sant Pere de Trogó o Tragó (Cabó)

La vila de Trogó o Tragó, vinculada a la vall de Nempàs, posteriorment coneguda com a vall de Cabó, apareix documentada l’any 1038; també és inclosa en l’acta de dedicació de Santa Maria d’Organyà, del 1090 i en l’acte d’homenatge i jurament de fidelitat prestat pels habitants de la vall al bisbe Bernat Sanç, al 1162.

No disposem de constatació directa de l’existència de l’església de Sant Pere d’aquesta vila, que es basa en la menció d’un document procedent de la col·legiata de Santa Maria d’Organyà, datat l’any 1035, en què es vengué una terra situada al comtat d’Urgell in apendecio de...