Sant Miquel de Vilar de Cabó (Cabó)

Situació

Edifici de planta trapezial molt transformada, però amb elements arcaics que reclamen un estudi més aprofundit.

ECSA - J.A. Adell

L’església de Sant Miquel és situada fora del nucli urbà del Vilar de Cabó, al costat mateix de la carretera d’Organyà a Cabó, a l’entrada de la població. (JAA)

Mapa: 34-11(253). Situació: 31TCG576775.

Història

La notícia més antiga coneguda del lloc del Vilar és del 929, “in valle Nenpetano, in castro Sancti Saturnini in locum que dicitur ad ipso Villare”. Són freqüents les mencions d’aquesta vila en instruments datats...