Santa Eulàlia de l’Ametlla (Cabó)

Es desconeix el lloc on era situada l’església dedicada a santa Eulàlia, a l’igual que la població de l’Ametlla, de la qual tan sols sembla quedar el mas anomenat l’Ametlla, situat a la dreta del riu Cabó, entre els pobles del Vilar i el Pujal d’Organyà, a la vall de Cabó; aquest mas ja consta en el cens del 1860. La vila de l’Atmella és documentada l’any 1006, en què es ven un hort situat in villa Amindula… que afronta per una de les seves parts amb Santa Eulàlia.

Les mencions de l’Ametlla al llarg del segle XI són freqüents, i en elles la vila apareix amb les gràfies d’Amendola, Ammilla o...