Sant Salvador del Puig (Cabó)

La possible església dedicada a sant Salvador seria la parròquia de la vila del Pui o del Puig, situada a la vall de Cabó, prop del també desaparegut poble de Favà, o potser la capella del castell del Pui, situat a llevant de Favà, i documentat l’any 1100. El document motiu de la suposició de l’existènciad’aquesta església és del 1089, en què es relaciona la vila “Pug, in valle Nemphas, in apendicio de Sancti Salvatoris…”. La vila del Pui o del Puig és esmentada també en l’acta de consagració de l’església de Santa Maria d’Organyà, l’any 1090, i en l’acte d’homenatge i jurament de fidelitat...