Castellpoll (Cabó)

El lloc de Castellpoll és situat a 1 300 m d’altitud en un contrafort de llevant de la serra del Boumort, i damunt els pobles deshabitats de Senyús i de Montellà.

Aquest indret, amb el topònim Castellpodol, es localitza en diversos documents dels Caboet al llarg del segle XII. L’any 1156, Ramon de Caboet, pel seu testament deixà a la Seu d’Urgell la vall de Sant Joan i la vall de Caboet, amb els seus castells respectius, Ars, Civís i Tor, de la primera, i Castellpodol, Castellpuig, la Serra i Tragó de la vall de Cabó. Poc després, l’any 1162, A. de Caboet féu el corresponent jurament feudal...