Molins d’en Carabina (Cabó)

Situació

Molí medieval encara en ús a mitjan del present segle.

ECSA - J.A. Adell

Els molins es troben a l’aiguabarreig del torrent que davalla de Senyús i Montellà, pel barranc de la Vall, amb el nu de la vall de Cabó. El molinar és ara abandonat, però era encara en funcionament en la primera meitat d’aquest segle.

Mapa: 34-11(253). Situació: 31TCG541779.

S’accedeix al lloc per la pista que des de Cabó s’enfila cap a la zona alta de la vall. (JAA-MLIC)

Història

El conjunt era format per dos molins, un situat més lluny del riu, del qual resta tan sols la...