Sant Iscle de Senyús (Cabó)

Situació

Vista del costat sud-oest d’aquesta església que presidia l’abandonat poble de Senyús.

T. Pollina

Aquesta església es troba al poble, abandonat, de Senyús, situat a uns 4 km de Cabó per una pista, en molt mal estat, que surt de Cabó, al costat de l’actual església parroquial. (JAA)

Mapa: 34-11(253). Situació: 31TCG519772.

Història

El poble de Senyús apareix com a lloc de procedència d’alguns dels signants de l’acte d’homenatge i jurament de fidelitat prestat, l’any 1162, pels habitants de la vall de Cabó al bisbe Bernat Sanç. Senyoria de la família...