Sant Arderi (Cabó)

Aquesta església situada a la vall de Cabó es coneix per un document del 1093 en què es ven un llinar “in locum que vocant ad ipsos linars de Pugoi, subtus ipsa ecclesia Sancti Arderi…”. A la vall de Cabó hi ha documentades des del segle XI la vila del Pui o del Puig (1089) i la vila del Pujal (1038), l’actual poble del Pujal d’Organyà. L’esment en documents dels anys 1064, 1076 i 1088 de la vila Puiol o Pujol situada prop de l’Ametlla, fa pensar que el Pugol d’aquesta venda es podria identificar amb la vila del Pujal, situada prop del desaparegut poble de l’Ametlla i mencionada en altres...