El Barcelonès al segle XII. Estancament i nou començ

Els comtes i els seus oficials

En els primers anys del segle XII, cal destacar tres canvis polítics de gran importància per a Catalunya: en primer lloc, l’atac dels almoràvits; en segon lloc, la consolidació dels comtats de la Catalunya Vella sota el domini del comte de Barcelona, i en tercer lloc, una represa de l’expansió més enllà dels Pirineus i cap al sud.

Tot i que València havia caigut en mans dels almoràvits al final del segle XI, fins el 1107 no es feren incursions a la zona costanera del comtat de Barcelona. Durant aquests anys els atacs es concentraren al Penedès i amenaçaren...