El bisbat i els bisbes de Barcelona fins al segle XI

Els orígens

Representació d’un bisbe medieval, revestit de pontifical, segons el Liber feudorum Ceritaniae conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

R. Manent

L’Església a Barcelona té el seu origen a les acaballes del segle III, si no abans. L’existència de màrtirs i el funcionament del bisbat ho palesen.

En efecte, d’acord amb la cèlebre afirmació del gran poeta Prudenci, que es considera determinant per ella mateixa, Barcelona s’honorava amb el màrtir sant Cugat: “Barcinon claro Cucufate freta/surget”. Succés martirial que hom situa al principi del tres-cents, en la...