Badalona i el sector nord del Barcelonès entre els segles X i XIII

El feudalisme inicial. El paper de l’Església en el nou ordre

Els documents més antics que hem trobat, referents a Badalona, són una donació a Sant Cugat de l’any 938 i el testament del levita Wadamir, que el 31 d’agost del 964 deixava ipsas vineas de Bedelona a fratre suo Langoario. Però, per arribar-hi, hem hagut de fer un salt de més de 500 anys. Massa anys de silenci entre els darrers testimonis del període romà tardà i aquests documents. I malgrat tot, insistim a continuar i adduir com a precedents per tal d’entendre el període romànic en aquesta part del Barcelonès el que hem exposat...