El Barcelonès de l’any 800 al 1000

L’Església de l’any 800 al 1000

Plànol basat en la informació documental i arqueològica de com devia ésser el pla de Barcelona entorn de l’any 1000.

Ph. Banks

Poca cosa es coneix dels bisbes i de l’església de Barcelona durant els segles que seguiren la conquesta dels francs, tret del nom del bisbe Ataülf, que apareix actuant al costat del vescomte Sunifred l’any 858, quan un grup de monjos francs s’aturaren a la ciutat en el seu trajecte cap a Còrdova. És possible que el succeís el franc Frodoí, el qual, com els comtes francs, es trobà enfrontat amb l’oposició dels gots...