Església d’Asserant (Sarroca de Bellera)

És possible que sigui el mateix lloc de Siranto, on tenia béns al segle X Sant Genís de Bellera. De tota manera, la parrochia de Aseranto, al comtat de Pallars, i el castell de Sas, van ser adquirits per Lavaix a partir de reiterades donacions dels senyors de Sas-Bellera. Així, l’any 1065 Ramon Baró, fill de Matrona, donà al monestir l’alou amb el seu delme que tenia per compra i qualsevol dret a la parròquia d’Asserant, entre el mont Erir i la Carbonera; en foren testimonis principals el bisbe Arnulf i el clergue Pere. Aquest mateix Ramon Baró i la seva muller Bellícia amb els fills Guillem...