Santa Maria d’Avellanos (Sarroca de Bellera)

Situació

L’església parroquial de Santa Maria és a la part alta del poble d’Avellanos, al qual s’arriba per una pista d’uns 4 km que surt del poble de la Mola d’Amunt. (JAA)

Mapa: 33-10(214). Situació: 31TCG271972.

Edifici romànic en la seva nau central, ampliada per capelles i un campanar tardans.

ECSA - J.A. Adell

Història

Malgrat que el topònim és d’origen basc, no n’hem trobat cap notícia fins al final del segle XIV, i encara referida al lloc i no pas a l’església. El capbreu-llevador de Susterris del 1378 consigna “Aveyllanoves, primerament en la vall de Sent...