Santa Bàrbara de Vilancòs (Sarroca de Bellera)

L’església avui arruïnada de Vilancòs és d’origen romànic, amb característiques semblants a la de Sant Quiri de Sas. De Vilancòs només sabem que formà part de la baronia d’Erill (dos focs). No hi ha notícies històriques sobre la seva església.