Santa Coloma d’Erdo (Sarroca de Bellera)

Escasses són les notícies històriques sobre aquesta església. La primera referència de l’església de Santa Coloma és de l’any 1314, en la visita arquebisbal a les parròquies de l’ardiaconat de Tremp. En el fogatjament del 1381, Santa Coloma de Bellera, amb tres focs, consta dins la baronia de Bellera.

L’any 1904 era sufragània de la Bastida de Bellera.