Sant Julià de Sentís (Sarroca de Bellera)

L’església parroquial de Sentís encara avui conserva l’advocació pròpia de l’antic monestir de Sant Julià. Segons el Dr. M. Riu, els seus orígens és remunten a l’època visigòtica, i devia estar dedicada a sant Tirs, d’on provindria l’actual topònim de Sentís. J. Coromines comenta que la terminació en -is és freqüent dels noms pre-romans i seria, doncs, una pervivència del basc. En tot cas, disposem d’una notícia sobre el tema ben reculada. és tracta d’un instrument segons el qual l’any 848 l’abat Trasoari del monestir Vilanova-Lavaix restaurà la disciplina monàstica “in vaselica Sancti...