Mare de Déu de Biasques (Beranui)

El llogaret de Biasques (o Biesques) d’Ovarra, amb la seva església, és situat sota el tossal del Cis, prop de la carretera que en aquest sector passa per l’esquerra de l’Isàvena. L’indret és citat ja el 871, en què Incliga donà a Ègica, abat, i als monjos d’Ovarra, per al remei de la seva ànima, una terra que tenia per a rompre a la vall de Beranui, al lloc dit Biasques. Tradicionalment l’indret pertanyia a Ovarra. Vers el 1076 el rei Sanç Ramírez confirmà la falsificació del comte Bernat, que concedia al monestir la vila. El 1119 consta del domini jurisdiccional del priorat d’Ovarra, dins l’abadiat de Sant Victorià d’Assan. Els documents fan esment dels molins de Santa Maria de Biasques, estratègicament situats al lloc dit Entrambesaigües (1238, 1498). L’església va pertànyer al priorat ovarrès fins a la desamortització. L’actual edifici ha estat força refet i modificat.