Sant Marçal de Rallui (Beranui)

Es troba al damunt del poble de Rallui, on probablement era emplaçat l’antic castell. Seria, doncs, l’església castellera. Suposem que al principi era dedicada a la Mare de Déu, puix que diverses notícies documenten una església de Santa Maria al terme de Rallui. L’any 1126 dues terres a la Clusa i una altra al coll de Sant Vicenç confrontaven amb “la terra de Santa Maria”. Hom pot pensar qué és una referència a Santa Maria d’Ovarra, però un instrument del 1256 consigna una vinya a les Llagunes del Palau que confrontava “in vinea Sancte Marie de Lauri”. Actualment, la capella de Sant Marçal està abandonada, força arruïnada i modificada; els carreuons reaprofitats indiquen certa qualitat.