Sant Pere de Pardinella (Beranui)

A mig camí entre Biasques i Beranui hi ha el despoblat de Pardinella, a la riba esquerra de l’Isàvena. El 1044 un tal Ató, prevere de Pardinella, va escriure un document a precs de Galí Gisbal, sagristà de Roda. Es tracta de la primera referència sobre l’església del lloc. Poc després, el 1047, Oriol Duran de Pardinella va vendre una terra a l’abat Ató de Santa Maria d’Ovarra. El document porta la data “in die catedre Sancti Petri” i duu la signatura d’Oriol, “magister”; és possible que ambdues notícies tinguin a veure amb la consagració de Sant Pere de Pardinella.

L’església actual, dedicada a sant Pere màrtir, sembla força reformada i ampliada, bé que sota els afegits podrien descobrir-se estructures romàniques.