Sant Iscle i Santa Victòria (Monistrol de Montserrat)

Situació

Aspecte exterior de l’església amb la façana de ponent, on hi ha la porta d’entrada i tres obertures.

F. Junyent-A. Mazcuñan

Aquesta petita capella es dreça al jardí del monestir de Montserrat. Per a poder-la visitar cal demanar-ho a la recepció del cenobi.

Història

Aquesta església es trobava dins l’antic hipotètic terme de Montserrat, propera a Santa Maria. En un principi degué ser un petit monestir de tradició visigòtica, i després degué mantenir-se com a capella eremítica. Aviat fou donada al monestir de Santa Maria de Ripoll, que la vinculà...