Sant Pere de Monistrol de Montserrat

Situada dins l’antic terme de Montserrat, al lloc de l’actual població de Monistrol de Montserrat. Antigament degué ser un petit monestir de tradició visigòtica. No sabem quan adquirí la categoria de parròquia, que conserva en l’actualitat. Al segle XIV es formà una vila fortificada entorn seu. Des dels primers temps depengué del monestir de Santa Maria de Ripoll i després del de Santa Maria de Montserrat, la qual cosa feia que els bisbes no la visitessin per trobar-se exempta. L’església apareix citada el 933, quan el comte Sunyer donà al monestir de Ripoll les esglésies de Santa Maria, Sant...