Sant Miquel de la Penya (Monistrol de Montserrat)

Situada dins l’antic terme del castell de Marró, sobre el monestir de Santa Cecília. Degué ser una de les diverses capelles eremítiques que sorgiren a la muntanya. L’església és esmentada el 1299 com a Sant Miquel de Pena, sobre el monestir de Santa Cecília. Segurament sobre el monestir de Santa Cecília i sota Sant Jeroni hi hagué una església amb aquesta advocació. El 1294 apareix un Sant Miquel que creiem que és aquest mateix.