Sant Jaume del Pretori (Sant Fruitós de Bages)

Situada dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, entorn del monestir de Sant Benet de Bages. No degué passar de capella dependent del monestir. L’església apareix esmentada el 1212, quan l’abat Ramon de Sant Benet de Bages i el seu monestir fan una cessió a favor de l’església de Sant Jaume, edificada prop del pretori. En els anys següents se li fan diverses deixes situant-la al voltant del monestir, al davant o a sobre (sita super monasterium… ad ipsum pretorium). Hom li assignà diversos censos per a la subsistència d’un sacerdot. De l’edifici no queda res, només sabem que el segle passat...