Sant Llàtzer (Tortosa)

La fundació de l ’església de Sant Llàtzer i de l’hospital del mateix nom, als afores de la ciutat de Tortosa, va anar a càrrec dels frares de l’orde de l’Hospital, a la segona meitat del segle XII, per a acollir i tenir cura exclusivament dels mesells.

Les primeres referències sobre aquesta institució daten del 1172 i el 1180. Durant els segles XIV i XV consten nombrosos testimonis documentals, referents sobretot a les contribucions de la ciutat a les obres de reparació de l’església. L’hospital subsistí fins a la guerra de Successió, i a l’inici del segle XIX encara quedaven algunes estructures ruïnoses, arrasades definitivament durant la guerra del Francès. Sembla que el solar va passar a ser propietat de l’hospital de la ciutat fins al darrer terç del segle, en què va ser adquirit com a terra d’horta per Vicent Ginovart.

Si es té en compte les diferents referències a la seva situació que apareixen en la bibliografia tortosina del final del segle XIX i la planimetría de l’època, podem delimitar una zona aproximada d’ubicació del conjunt a l’extrem est de l’illa de cases entre l’avinguda de la Generalitat, carrer de Lamote de Grignon, Enric d’Ossó i Rosa M. Molas.