Santa Llúcia (Tortosa)

Un any després de la fundació del monestir de Benifassà, de l’orde del Cister, l’any 1233, el rei Jaume I féu donació als religiosos d’una bodega i una vinya a Remolins, on uns anys més tard, el 1252, els cistercencs fundaren una casa i una capella dedicada a santa Llúcia, que va ser oberta al culte. L’any 1342, sembla que, per ruïna de la casa de Remolins, es traslladaren a un edifici de la plaça de Santa Anna, davant de la catedral. El 1822 el Ramo de venta de fincas de monasterios y conventos suprimidos procedí a la venda de l’immoble. En el document consta que era el núm. 2 del carrer de Santa Anna, numeració que actualment correspon a una de les finques de la part est de la via al seu extrem meridional.