Torre del Coll de l’Alba (Tortosa)

Al costat nord-est de la capella de la Mare de Déu del Coll de l’Alba hi ha adossada una torre de planta lleugerament rectangular. Aquesta construcció, ben emblanquinada com la resta de l’edifici, fa 6,4 m de llarg per 5,2 m d’ample a l’interior. Actualment l’alçada total és de 8 m, si bé segurament en algun moment va ser més alta. A la façana est, a 4 m, hi ha la porta original, acabada amb un arc de mig punt. A la façana nord hi ha a peu pla una espitllera i, al pis principal, 4 espitlleres més. Els angles visibles són fets amb carreus, mentre que la resta de la paret és de maçoneria, amb pedres molt irregulars. Els gruixos d’aquestes parets són diversos: la paret est, on hi ha la porta, fa 124 cm; la paret nord, 94 cm; la paret sud, 65 cm, i la paret oest uns 140 cm. Aquest mur de ponent és el de l’església. Cal pensar, per tant, que aquesta torre o bé és una construcció molt refeta o bé és un edifici adossat a la capella i posterior a aquesta construcció.