Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà)

Situació

Imatge recent del monestir, un cop feta la restauració del 1984.

MC

Els edificis de l’antic monestir de Sant Llorenç prop Bagà, també anomenat Sant Llorenç de Bagà, són situats en un petit replà que hi ha a la riba dreta del riu Bastareny, prop de la seva confluència amb el riu Llobregat, sobre la població de Guardiola. Aquest monestir figura situat en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 255-M781: x 07,3 — y 76,7 (31 TDG 073767).

Per anar-hi, cal agafar una pista de terra que hi puja, des de la...