Sant Pere de Boadella (Callús)

Situada dins l’antic terme del castell de Callús, al lloc de Boadella. No degué passar de capella rural. El lloc de Boadella és documentat des del 993; l’església apareix el 1025, quan hi havia una terra de Sant Pere a Viladelleva, però la notícia important la trobem el 1033, quan es produí una donació entre germans de la família Montcada d’un important alou compost de les esglésies de Santa Maria i de Sant Pere, amb cases, una torre que hi havia al puig de Sant Pere i uns molins que hi havia al riu Cardener. Per les afrontacions creiem que el puig de Sant Pere és l’actual de Boadella, on hi ha un important mas, però hom no coneix cap resta de l’església de Sant Pere. La de Santa Maria creiem que correspon a la de Santa Maria de Viladelleva. Podria correspondre a aquesta església una deixa feta el 1205 a Sant Pere del Puig, car el donant, que és de Súria, del lloc de Cererols, fa deixes a les esglésies de Súria i a algunes de veïnes, i l’únic Sant Pere proper i que es trobi en un puig és aquest.