Sant Sebastià (Callús)

Situada dins l’antic terme del castell de Callús, o molt a prop dels seus límits. No sabem si funcionà com a temple o era un topònim que donava nom a una església antiga. L’església apareix citada el 1013 com el lloc que diuen Sant Sebastià al terme del castell de Castellet (Callús). El 1020 i el 1032 uns béns eren situats a Callús, prop de Sant Sebastià, i el 1024 uns molins situats a Torroella afrontaven a tramuntana amb el riu Garces (torrent de la Portella) i amb la roca de Sant Sebastià. Per aquestes dades creiem que aquesta església devia trobar-se situada als voltants d’on avui s’aixeca el poble de Callús, però no podem assegurar que existís com a església, car no se’n tenen notícies posteriors al 1084.