Sant Sadurní de Callús

Situada dins l’antic terme del castell de Callús. Tingué categoria de parròquia, bé que actualment la titularitat la deté l’edifici que hi ha a la població que s’ha format al pla. El castell és documentat des del 940 i l’església des del 977; no la trobem com a parròquia fins abans del 1153. No conserva restes romàniques.