Sant Pere de Vilanova (Santa Maria d’Oló)

Situada dins l’antic terme del Castell d’Oló i en la parròquia de Santa Maria d’Oló, prop de l’actual església de Sant Jaume de Vilanova, on, no massa lluny, romanen unes ruïnes que hom creu que corresponen a les de l’antic mas Vilanova i de l’església de Sant Pere. Es tracta d’una edificació molt petita, formada per una nau capçada a llevant per un absis semicircular. La primera notícia d’aquesta església apareix en un testament datat el 1060. L’església de Sant Pere de Vilanova es documenta ben separada de la de Sant Jaume el 1206, en el testament de Pere d’Oló que fa deixes a gairebé totes...